X serverX-server X Window süsteemis vastuvõttev arvuti. X-server kuvab vastuvõtva arvuti ekraanile eemalasuvas arvutis (X-kliendis) jooksvat rakendusprogrammi