XPointer (XML POINTER Language)XPointer, XML-viidakeel XPointer teeb võimalikuks viitamise XML-dokumendi sisemistele struktuuridele, näit. elementidele, märgistringidele ja XML-dokumendi muudele osadele, ükskõik kas nad omavad ID atribuute ilmutatud kujul või mitte. XPointer-viitasid saab kasutada fragmendiidentifikaatoritena URI viidetes, et kindlaks teha täpsemat alamressurssi. Iga URI fragmendiidentifikaator, mis viitab XML ressursile, peab olema XPointer. XPointer’it kasutatakse sageli koos XLink’iga, mis määrab ära, kuidas tuleb kasutada hüperlinke koos XML’iga

XPointer lülitati hiljem XPath keele koosseisu