SSP (2) (Storage Service Provider)salvestusteenuste pakkuja Kolmas osapool, kes haldab ettevõtte infosalvestusvahendeid. Salvestusseadmed võivad asuda kliendi ruumides või SSP juures ning olla ühendatud kliendi arvutitega valguskaabli abil

Vt. ka ASP