cluster controllerklastrikontroller, kobarakontroller Mitut välisseadet, näit. terminale ja kettaseadmeid haldav juhtseade