inodeinfosõlm UNIX’i failisüsteemides andmestruktuur, mis sisaldab informatsiooni individuaalsete failide kohta . Igal failil on oma infosõlm ja faile identifitseeritakse infosõlme numbri (i-number) järgi failisüsteemis, kus fail asub. Infosõlm sisaldab failide kohta olulist infot - kes on faili omanik, faili pöördusrežiim (lugemise, kirjutamise või täitmise load), faili tüüp jne.

Infosõlmed luuakse samaaegselt failisüsteemi loomisega. Infosõlmi on failisüsteemis kindel arv ja see arv näitab, kui palju faile süsteem suudab maksimaalselt säilitada. Faili infosõlme numbrit võib teada saada käsuga ls -i ning käsk ls -l toob välja infosõlmes sisalduva informatsiooni