mount (2)ühendama Eemalasuvas tööjaamas või serveris paiknevat faili kohapeal kättesaadavaks tegema. Näit. NFS-failisüsteemis säilitab server oma klientidele kättesaadavate kataloogide listi. Kui klient ühendab end serveris asuva kataloogiga, siis muutub see kataloog koos alamkataloogidega osaks kliendi kataloogihierarhiast