mount (3)ühendama Välisseadet operatsioonisüsteemile kättesaadavaks tegema