VAR (Value Added Reseller)lisaväärtus-edasimüüja Ettevõte, mis lisab tootele väärtust ja müüb seda edasi. Näit. ostab emaplaadi ja välisseadmed erinevatelt tootjatelt, lisab mujalt ostetud graafikatarkvara, ühendab kõik üheks paketiks ja müüb edasi spetsialiseeritud CAD-süsteemina

Vt. ka OEM, ISV ja systems integrator