bind (1)siduma Alamprogramme programmiga ühendama. Rakendusprogrammide ehitamisel kasutatakse sageli palju erinevaid standardseid alamprogramme või teegis leiduvaid objektiklasse ning suured programmid võivad koosneda mitmest programmimoodulist. Sidumine ühendab kõik need osad kokku. Alamprogrammide liidestamiseks paigutavad programmeerijad programmi sisse sümbollipikuid. Sidumise ajal teisendatakse need lipikud tegelikeks mäluaadressideks või ketta-asukohtadeks

Vt. ka linker