bind (3)siduma Sidevõrkudes kahe protokolli vahel tarkvaralist ühendust looma. Andmed liiguvad rakendusest transpordiprotokolli, sealt võrguprotokolli, edasi andmelingiprotokolli ja lõpuks võrku

Vt. ka OSI mudel