commoditizationtarbekaubastumine Protsess, kus antud kaubagrupis toodete arv kasvab, nende kättesaadavus paraneb ja sarnaste toodete arv samuti kasvab, mis tingib kokkuvõttes hindade languse. Käibib arvamus, et internetikaubanduse areng tõstab turgude efektiivsust, hõlbustab kaupade ja hindade võrdlemist, tihendab konkurentsi, aitab kaasa kaupadevaheliste mõttetute erinevuste kadumisele ja kokkuvõttes soodustab tarbekaubastumist. Teise arvamuse kohaselt võimaldab turundus- ja müügikulutuste kokkuhoid firmadel mitmekesistada toodete sortimenti ja hõivata mitmesuguseid nišiturge