mnemonicmälutugi Masinafunktsioonile omistatud mnemooniline nimi. Näit. COM1 on personaalarvuti järjestikpordile nr. 1 omistatud mälutugi. Programmikeeltes kirjutatud tekstid koosnevad peaaegu täielikult mälutugedest

Vt. ka alias