monikermoniker COM objekt, mida kasutatakse teiste objektide eksemplaride loomiseks. Monikerid säästavad programmeerija aega mitmesuguste COM-põhiste funktsioonide programmeerimisel, näit. ühe dokumendi linkimisel teisega

Vt. OLE