voice chathääljutt Suhtlemine hääle abil üle Interneti. See võimaldab kahel või enamal inimesel kasutada oma arvutit nagu telefoniaparaati. Terminis "hääljutt" tundub "hääl" küll liigsena, kuid asi on selles, et ajalooliselt oli termin "jutt" juba varem kasutusel klaviatuuri abil suhtlemise kohta

Vt. ka chat ja audio conferencing