monitor (3)monitor Seade, mis kogub töötava süsteemi kohta jõudlusstatistikat ning on ühendatud vahetult keskprotsessori plaadiga

Vt. ka network analyzer