parallel busparalleelsiin Ühiskasutusega sidekanal, kus andmeid edastatakse samaaegselt üle mitmesoonelise juhtme. Näit. 32-bitisel siinil on 32 soont. PCI on tüüpiline paralleelsiin

Vt. ka serial bus