transport protocoltranspordiprotokoll Sideprotokoll, mis vastutab ühenduse loomise eest ja kõigi andmete turvalise kohalejõudmise eest. Transpordiprotokoll on defineeritud OSI mudeli 4. kihis. Sageli mõeldakse transpordiprotokolli all ka transporditeenuseid, kuhu kuulub andmepakette ühest võrgusõlmest teise liigutav madaltaseme andmelingiprotokoll