network analyzervõrguanalüsaator Võrguliikluse seireks mõeldud ja laua- või sülearvutisse installeeritud tarkvara või tarkvara koos spetsiaalse riistvaraga. Võrguanalüsaator on võimeline kinni püüdma üle võrgu edastatavaid pakette ja lugema võrgus edastatavat krüpteerimata teksti. Võrguanalüsaator ühendatakse võrgu jaoturi või kommutaatori pordiga või viiakse traadita kohtvõrgu levipiirkonda ning see dekodeerib ühe või mitu protokolli inimesele (võrguülemale) loetavasse vormingusse ning võib ka pakette hilisemaks analüüsiks kettale salvestada. Võrguanalüsaatorid on mõeldud eelkõige võrkude rutiinseks kontrolliks ja neis esineda võivate vigade avastamiseks, kuid traadita kohtvõrkude puhul kasutatakse neid ka pääsupunktide avastamiseks ja uurimiseks.

Alternatiivsed terminid võrguanalüsaatori kohta on nuhutaja (sniffer), paketinuhutaja (packet sniffer), paketianalüsaator (packet analyzer), liiklusanalüsaator (traffic analyzer) ja protokollianalüsaator (protocol analyzer)