packet snifferpaketinuhutaja Tarkvara, mis uurib võrguliiklust rutiinse kontrolli ning kitsaskohtade ja probleemide avastamise eesmärgil. Paketinuhutajaid saab harilikult konfigureerida suure hulga protokollide dekodeerimiseks võrguliikluse analüüsi tarvis. Nuhutaja võib olla ka manustatud riistvarapõhistesse võrguanalüsaatoritesse, kus see "nuhutab" ja dekodeerib pakette.

Paketinuhutaja ja paketilogeri erinevus seisneb selles, et viimane ainult kirjutab andmeid üles, nuhutaja aga tegeleb ka aruannete väljastamisega. Enamikku nuhutajaid saab muuta logeriteks, kui nende väljund suunata printeri asemel faili

Vt. ka nework analyzer