write accesskirjutuspääs Õigus faili või andmebaasi nii lugeda kui sinna kirjutada