DSN (Data Source Name)andmeallika nimi Microsoft’i ODBC puhul peab andmebaasile olema omistatud mingi nimi, mis seotakse andmebaasi asukohaga failisüsteemis. Rakendustes pöördutakse siis andmebaasi poole selle nime järgi