Galileo Positioning SystemGalileo positsioneerimissüsteem Galileo positsioneerimissüsteem (selle kohta ei kasutata kunagi lühendit GPS) on Euroopa alternatiiv ameeriklaste globaalsele positsioneerimissüsteemile GPS. Euroopa Liit ja Euroopa Kosmoseagentuur panid selle arendamisele aluse mais 2003. Erinevalt USA GPS’ist on Galileo on mõeldud eelkõige tsiviilkasutuseks ning on GPS’ist täpsem. Galileo projekti tugevaim toetaja on Prantsusmaa, kellele ei meeldi praegune sõltuvus ameeriklaste GPS-süsteemist.

Galileo süsteemi satelliidid (30 tk) on kavas üles saata aastatel 2006 - 2008 ning tsiviilkontrolli all olev süsteem peaks tööle hakkama 2008.a. Kogu süsteemi maksumuseks on kavandatud 3 miljardit eurot.

Euroopa geostatsionaarne navigatsioonikattesüsteem EGNOS peaks kujunema Galileo eelkäijaks. EGNOS on satelliitidest ja maapealsetest jaamadest koosnev süsteem, mis peab suurendama praegu Euroopas kasutusel olevate GPS’i ja GLONASS’i täpsust