telephonytelefonitehnika Hääle, faksi jms info edastamise tehnoloogia kahe mingi vahemaaga eraldatud kasutaja vahel, kasutades selleks traditsioonilisi statsionaarseid telefonisüsteeme või saatja ja vastuvõtjaga varustatud mobiiltelefone. Arvutite, digitaaltelefonide ja mobiiltelefonide ilmumisega on hakanud kaduma selge piir telefonitehnika ja telekommunikatsioonitehnika vahel. Termin “telefonitehnika” tähistab praegu eelkõige hääle edastamist ja vastuvõtmist ning sidet kahe abonendi vahel, mitte ühest kohast paljudele abonentidele saadetavat infot. Tavaliselt eeldab telefonitehnika ajutist püsiühendust, mis tekitatakse kahe kasutaja vahele kõne ajaks