token (4)turvamärk Turvamärk ehk autentimismärk on väike riistvaraseade, mida selle omanik kaasas kannab ja kasutab võrguteenusele pääsuõiguse saamiseks. Selleks võib olla näit. kiipkaart, kuid see võib olla ka manustatud mingisse esemesse, näit. võtmeripatsisse. Turvamärgid tagavad täiendava infoturbe nn. topeltautentimise teel - omanikul on kõigepealt oma PIN-kood (isiklik identsusnumber), mis tõendab, et ta on antud seadme omanik, ning seejärel kuvab seade unikaalset identsusnumbrit (kui omanikul on antud teenuse kasutamise õigus), mille abil saab sisse logida. Neid identsusnumbreid vahetatakse automaatselt iga natukese aja tagant (näit. 5 min)