conformance testingvastavustestimine Tarkvara testimisel süsteemi vastavuse kontrollimine süsteemiväliselt defineeritud standardile. Näit. kompilaatoreid testitakse põhjalikult, et teha kindlaks, kas need vastavad antud keele jaoks heakskiidetud standarditele.

Sageli teevad tarkvara vastavusteste kas standardiseerimisasutused või muud välised organisatsioonid, et saada suuremaid garantiisid standarditele vastavuse kohta. Nii testitud tooteid reklaamitakse kui vastava konkreetse välise organisatsiooni poolt sertifitseeritud tooteid, mis annab ostjatele kindlustunde nende vastavuses standarditele