backplanepõhiplaat Trükkplaate ühendav plaat või raamistik, mida esimestes personaalarvutites kasutati siinina. Põhiplaadi ülesandeks on mitu konnektorit omavahel paralleelselt kokku ühendada, nii et iga konnektori iga jalg oleks ühendatud kõigi teiste konnektorite vastava jalaga ning sel viisil ühendada trükkplaadid terviklikuks arvutisüsteemiks. Üks vanemaid põhiplaate oli S-100 siin, kus konnektoritel oli 100 jalga. Arvutites Apple II ja IBM PC kasutati põhiplaati laiendkaartide jaoks