flowchart, flow chartvooskeem Andmetöötluse toimingujärjestust standardsümbolite ja neid ühendavate voojoontega esitav talitlusskeem

Vt. ka block diagram