flowchart, flow chart



vooskeem Andmetöötluse toimingujärjestust standardsümbolite ja neid ühendavate voojoontega esitav talitlusskeem

Vt. ka block diagram