block diagramplokkskeem Süsteemi ehitust ja liigendust plokkstruktuurina esitav skeem