Voice CommandÜks SAPI seitsmest komponendist. Kõrgtaseme liides, mille abil saab rakendusprogrammide jaoks luua nn. Voice Command menüüsid, mis sisaldavad hääle abil arvutile antavaid käske, näit. “New File” või “Send mail to keegi@kusagil.net”, mida kasutaja ütleb mikrofoni. Sellised hääle abil antavad käsud vabastavad kasutaja vajadusest kasutada klaviatuuri või hiirt