MF (Medium Frequencies)kesksagedused Raadiolained sagedusega 300-3000 kHz ja lainepikkusega 0,1-1 km. Eesti k. kesklaineala, saksa k. Mittelwellen, vene k. средние волны. Siin töötavad maapealsed ja laevaraadiosaatjad ning ringhäälingusaatjad. Eestis alustati regulaarseid kesklainesaateid 1926.a. suurim oli kesklainesaatjate arv 1992.a. (17 saatjat) ning kesklaine-ringhäälingusaated lõpetati täielikult 1998.a. Samal ajal lõpetati ka saated N. Liidus ja Ida-Euroopas kasutusel olnud ultralühilainealas 66-74 MHz ja mindi üle Lääne-Euroopa sagedustele 87,5-108 MHz.

Vt. ka band