audio objectaudioobjektÜks SAPI seitsmest komponendist. Teatab kõnemootorile, kust viimane saab kätte oma audio. Tuleviku kõnetehnoloogia lubab hääle abil surfata Internetis ja küsida oma televiisorilt, mida täna õhtul näha saab. Tarkvaraarendajad töötavad välja mõistetest aru saavaid rakendusi, näiteks kui annate oma arvutile hääle abil käsu mingi kindel dokument välja printida, siis teab rakendus, kas printida tuleb teie personaalsel printeril või võrguprinteril. Kõnetehnoloogia on oluline nii meedikutele, politseitöötajatele, invaliididele kui ka tavalistele massikasutajatele