IR (infrared)infrapunane, infrapuna- Elektromagnetkiirguse spektri osa nähtava valguse (punase valguse) ja raadiolainete vahel. Infrapunase kiirguse sagedus on seega suurem kui mikrolainetel ja väiksem kui nähtaval valgusel.

Erinevad allikad annavad infrapunase valgus lainepikkuste vahemiku kohta erinevaid väärtusi:

0,78-2,5 µm (Encyclopedia Britannica)
0,75-1000 µm (www.photonics.com)
0,74-2000 µm (ENE)

Infrapunase ja punase ala piir on kõigis allikais enam-vähem samas kohas, infrapunase ja raadioala piiri erinevused sõltuvad sellest, kas definitsiooni autoriks on optik või mikrolainespetsialist. Kui infrapunast kiirgust defineerida kui soojuskiirgust, siis on suurim lainepikkus 1-2 µm , kui aga kogu spektriosa, kus lainepikkused on lühemad kui mikrolainetel (kõige lühema lainepikkusega raadiolained), siis on infrapunane kiirguse suurim lainepikkus ca 1-2 mm (1000-2000 µm )