IR radiation (infrared radiation)infrapunakiirgus Elektromagnetkiirgus spektri infrapunases osas. Infrapunakiirgus võib olla pideva spektriga (soojuskiirgus) või joonspektriga (infrapunalaserid). Infrapunadioodide kiirgusspekter on küll laiem kui infrapunalaseritel, kuid siiski palju kitsam kui soojuskiirgusel. Infrapunadioode ja -lasereid kasutatakse mitmesugustes traadita side, juhtimis- ja seirerakendustes, näit. koduelektroonika kaugjuhtimispultides, traadita kohtvõrkudes, arvutite infrapunaliidestes, juhtmeta modemites, valveseadmetes, liikumisandurites, põlengusignalisatsiooni seadmetes jne.