IR port (infrared port)infrapunaport Port, mis võimaldab arvutil suhelda välisseadmetega infrapunakiirguse abil, ilma et oleks vaja kasutada ühendusjuhtmeid