pack (2)Käsk, mis teisendab kümnendarvu pakitud kümnendvormingusse. Käsk "unpack" teisendab pakitud kümnendarvu tavalisse kümnendvormingusse