CAPI (1) (Computer Assisted Personal Interviewing)arvutiküsitlus Arvuti kuvarile saadetavat küsimustikku kasutav küsitlus. Alternatiiv traditsioonilistele avaliku arvamuse küsitlustele, kus küsimustik on paberkandjal. CAPI annab küsitluse läbiviijale võimaluse kohandada küsimustikku vastavalt iga vastaja eripärale, hõlbustab tulemuste läbitöötamist ja muudab küsitlusprotsessi lõbusamaks