mobile paymentmobiilimakse, m-makse Kaupade ja teenuste eest tasumine mobiiltelefoni, kommunikaatori, elektronmärkmiku, pihuarvuti või muu mobiiltelefonivõrguga ühendatud mobiilseadme kaudu.

Mobiilimaksete sooritamiseks võtab kasutaja oma mobiilseadme kaudu ühendust serveriga, kus toimub kasutaja autentimine ja volitamine, seejärel laseb kasutaja oma arvelt vajaliku summa üle kanda ning saab serverilt kinnituse makse eduka teostamise kohta.

EMT pakub praegu järgmisi m-kaubanduse teenuseid: m-parkimine, m-loto, m-pilet, m-meelelahutus ja m-müügiautomaadid. Kõik need teenused on üles ehitatud mobiilimaksetele.