CAPI (2) (Common Application Programming Interface)üldine rakendusprogrammeerimise liides Rahvusvaheline standardliides, mida rakendusprogrammid saavad kasutada otseseks suhtlemiseks ISDN seadmetega . Seda liidest kasutades on võimalik kirjutada programme, mis alustavad ja lõpetavad telefonikõnesid ISDN võrguga ühendatud arvutites. ISDN kasutajatele saab kirjutada raaltelefonitehnika rakendusi (CTI – Computer Telephony). CAPI ametlik nimetus on Common-ISDN-API ja see sisaldub ETS 300 838 standardis. ETS tähistab siin Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituuti (ETSI – European Telecommunication Standards Institute)