key lengthvõtme pikkus Bittide arv pikimas võimalikus võtmes antud krüptosüsteemis. Näit. Diffie-Hellman/DSS PGP võtme pikkus võib olenevalt teostusest olla 1024 kuni 4096 bitti

Vt. ka key space