DSS (Digital Signature Standard)digiallkirja standard Digiallkirja algoritm (DSA) USA Riiklikult Julgeolekuagentuurilt digiallkirjade genereerimiseks elektrooniliste dokumentide autentimise tarvis. 1994.a. esitati DSS standardina kinnitamiseks NIST’ile ning sellest sai USA valitsusasutustes kasutatav standard.

DSA kujutab endast teatud kindla algoritmi järgi arvutatud suurte arvude paari, kusjuures nende arvutamisel kasutatavad parameetrid võimaldavad allkirja andnud isiku autentimist, mis omakorda tagab andmete tervikluse. DSA genereerib allkirju ning ka verifitseerib neid. Allkirjade genereerimisel kasutatakse privaatvõtit ja verifitseerimisel vastavat avalikku võtit.

Andmete kokkuvõtte ehk sõnumireferaadi loomiseks kasutatakse standardiseeritud räsifunktsiooni SHS (Secure Hash Standard. Sõnumireferaati kasutatakse koos DSA algoritmiga digiallkirja genereerimiseks, mis edastatakse koos sõnumiga. Allkirja verifitseerimisel kasutatakse sama räsifunktsiooni