slot (4)pilu Käskude, andmete või koodide ajutiseks või alaliseks salvestamiseks määratud mäluruum