GGSN (Gateway GPRS Support Node)GPRS’i tugisõlm GGSN tagab ühenduse GPRS-võrgu ja väliste pakettandmesidevõrkude vahel sarnaselt sellele, kuidas MSC ühendab GSM kõneteenuse fikstelefonivõrguga. Väljastpoolt vaadates on GGSN’i põhifunktsioonid samad, mis marsruuteril