JSP (2) (Jackson Structured Programming)Jacksoni struktuurprogrammeerimine on andmestruktuuri ja programmistruktuuri vastavustel põhinev struktuurprogrammeerimise meetod. Selle töötas algselt 1970-ndatel välja IT-konsultant Michael A. Jackson, et parandada COBOL’i üldist programeerimisstandardit, kuid seda saab samahästi rakendada ka C-keele või Lisp’i puhul.

Jacksoni struktuurprogrammeerimise põhimõtteid sobib kasutada väiksemate programmeerimisülesannete puhul, kus pole veel vaja kasutada objektorienteeritud programmeerimist