programming systemprogrammeerimissüsteem Programmeerimiskeel koos selle rakendamist tagava tarkvaraga (translaator, linkur, teegid, käitussüsteem jms)