DNIe (Digital Natural Image engine)



loomuliku digipildi mootor DNIe on Samsungi poolt 2003.a. kevadel kasutusele võetud digitaaltelevisiooni tehnoloogia, mis lubab võtta sisendsignaali mistahes allikast - tavalisest telesaatest, HDTV digisaatest, DVD-plaadilt, personaalarvutist või digimängust ning näidata seda kvaliteetse digipildina.

Pildikvaliteedi parandamiseks kasutatakse nelja meetodit:

  • Motion Optimizer (liikumise optimeerija) vähendab liikuvate piltide puhul nii ruumilist kui ajalist müra ja hoiab pildi teravana
  • Contrast Enhancer (kontrastiparandaja) kasutab keerulist filtrite süsteemi loomulikuna tunduva kontrasti saavutamiseks
  • Detail Enhancer (detailiparandaja) teravustab objektide olulisi piirjooni
  • Color Optimizer (värvioptimeerija) kohandab erinevate värvitoonide heledusi vastavalt inimsilma omadustele, nii et need tunduvad loomulikena