embedded applicationmanusrakendus Säilivmällu (näit. püsimällu või välkmällu) paigutatav programm. Manusrakendus on näit. digitaalkaamera püsivara

Vt. ka manussüsteem