CSR (1) Control and Status Registerjuhtimis- ja olekuregister Enamikus keskprotsessoreis leiduv register, mis salvestab lisainformatsiooni masinakäskude (näit. võrdluste) täitmise tulemuste kohta. Harilikult koosneb see mitmest sõltumatust lipust nagu ülekanne, ületäitumine ja null. Juhtimis- ja olekuregistrit kasutatakse peamiselt selleks, et ära määrata tingimusliku hargnemise käskude või muude tingimuslike toimingute tulemusi.