CSR (2) (Customer Service Representative)klienditeenindaja Isik, kes tegeleb kliendi soovide rahuldamisega näit. arvetega, kontodel muutuste tegemisega ja teenuste või kaupade sortimendiga

Vt. ka call center