CSR (3) (Certificate Signing Request)sertifikaadinõue Veebiserveri poolt genereeritud tekstifail, mis sisaldab informatsiooni teie asutuse kohta (asutuse nimi, riik jms.) ning teie veebiserveri avalikku võtit. Nende andmete alusel genereerib sertifitseerimisasutus teile allkirjastatud digisertifikaadi