ACR (2) (Attenuation-to-Crosstalk Ratio)sumbuvuse ja läbikostvuse suhe Sideliini sumbuvuse ja läbikostvuse vahe detsibellides. Et signaali oleks võimalik vastu võtta lubatava bitiveasageduse tasemel, tuleb minimeerida nii sumbuvust kui läbikostvust. Praktikas sõltub sumbuvus juhtme või kaabli pikkusest ja jämedusest ning on antud liini jaoks kindla suurusega. Läbikostvust saab aga vähendada, kui keerdpaarjuhe on tihedalt keerutatud ja vigastamata ning kui on tagatud, et kõik konnektorid on õigesti dimensioneeritud ja korralikult installeeritud. Läbikostvust saab vahel vähendada ka sel viisil, et varjestamata keerdpaarjuhe asendatakse varjestatud keerdpaarjuhtmega.

ACR näitab, kui mitu detsibelli on vastuvõtupoolel (sideliini lõpus) kohalejõudev signaal tugevam kui läbikostvus. Et tagada liini häireteta töö, peab ACR olema vähemalt mõni detsibell. Kui ACR on liiga väike, muutub bitiveasagedus liiga suureks. Isegi ACR väike parandamine võib oluliselt vähendada bitiveasagedust